Ryciny przedstawiają anatomię mięśni goleni, ścięgna Achillesa oraz przebieg nerwu piszczelowego w dwóch rzutach. Na dalszych rycinach przedstawiłam technikę przezskórnego szycia ścięgna Achillesa

Projekt wykonany dla: Klient indywidualny