Ryciny przedstawiają anatomię mięśni goleni, ścięgna Achillesa oraz przebieg nerwu piszczelowego w dwóch rzutach.

Na dalszych rycinach przedstawiłam technikę przezskórnego szycia ścięgna Achillesa.

Projekt wykonany dla: Klient indywidualny