Wybrane ilustracje przedstawiające narząd wzroku, jego patologie oraz przebieg niektórych zabiegów.

Projekt wykonany dla: The Patient Education Institute