Mięsień żwacz - widok z boku

359,00 zł
Ilość

Ilustracja przedstawia mięsień żwacz. 

Widoczne są obie części mięśnia - powierzchowna i głęboka. 

Na ilustracji widoczne również więzadło boczne stawu skroniowo-żuchwowego oraz torebka stawowa stawu skroniowo-żuchwowego.Razem z ilustracją otrzymujesz również licencję na używanie jej w obrębie wybranych pól eksploatacji.

LICENCJA POZWALA NA:

• Zamieszczanie ilustracji w prowadzonym przez Ciebie kursie, książce, artykule czy blogu

• Zamieszczanie ilustracji w pracy naukowej czy jakiejkolwiek innej publikacji

• Zamieszczanie ilustracji w mediach społecznościowych

• Wydrukowanie ilustracji, by służyła Tobie i pracy z Twoimi pacjentami

• Używanie ilustracji w celach edukacyjnych

LICENCJA NIE POZWALA NA:

• Ingerowanie w wygląd i treść ilustracji (zmiana kolorów, dokładanie elementów, wycinanie poszczególnych części itp.)

• Pomijanie Marty Pawelec jako autora ilustracji

• Wprowadzanie ilustracji do ogólnego obiegu (np. przerobienie jej na plakat, koszulkę, notes itp., by je potem sprzedawać)

• Dalszą odsprzedaż ilustracji lub przekazywanie jej osobom trzecim

Zakupiona licencja jest bezterminowa.

Opis

Format Pliku
PDF + JPG (ZIP)
Rozmiar pliku
2,2 MB (ZIP)